VOORSTEL OM STANDBEELDEN TE LATEN PRATEN WORDT GOED ONTHAALD DOOR DE SECTOR

16 March 2016

Te vaak nog worden onze monumenten en standbeelden gevandaliseerd, én dat terwijl zij mee het visitekaartje van de stad uitmaken. Misschien dat het helpt om in gesprek te gaan met onze standbeelden, in wie overigens ons verleden is vereeuwigd, en wie weet hebben zij voor ons een boodschap voor de toekomst.

Dit is een mooie manier om de beelden dichter bij de Antwerpenaren en de toeristen te brengen. Weinig mensen gaan met een boek door de stad lopen en als stad moet je nu eenmaal inspelen op de hedendaagse mogelijkheden en ontwikkelingen.

Schepen van Cultuur Caroline Bastiaens schiet het idee van Antwerpse Sprekende Standbeelden niet af, maar richt zich nu vooral op een museum-app. Deze Antwerp Museum App zal de komende jaren inhoudelijk verder worden uitgebouwd, en nog dit voorjaar worden gelanceerd door de stedelijke musea. De komende jaren kan en zal de wandeling zowel naar inhoud en aantal kunstwerken als naar vormgeving en modaliteiten verder uitgewerkt worden. Het aangehaalde voorbeeld van Londen, Manchester en Chicago kan daarbij zeker dienen als bron van inspiratie. De combinatie met een sensibiliseringscampagne is een interessante suggestie, aldus schepen Heylen.

Verderop in deze blog leest u het engagement zoals ik dit verlangde van schepen Heylen te krijgen. Gevolgd door het integrale antwoord, verstrekt op gemeenteraadscommissie van 15 maart 2016.
Voor een impressie van wat onze monumenten van standbeelden ons zouden vertellen, mocht hen de stem daartoe gegeven worden, verwijs ik dankbaar naar de bijdrage van Patrick Van de Perre in GVA 15-3-2016 (gevoegd in bijlage bij deze blog).

U mag er op rekenen dat ik zal blijven streven naar meer aandacht voor onze standbeelden. En dat moeten we doen door hen een stem te geven. Het draagvlak daarvoor is groot, zo mocht ik zeer recent met plezier ervaren!
... Lees verder


OVER DIRK

Dirk is geboren op 25 september 1980 te Borgerhout en groeide op in een nieuw samengesteld gezin als de tweede van zeven kinderen.

Hij liep school, voornamelijk op het Onze Lieve Vrouwecollege te Antwerpen, maar studeerde af aan de Secundaire handelsschool Sint-Lodewijk.

Bij de scouts kreeg hij als totem 'rechtgeaarde frankolijn' mee.

Dirk is gehuwd met Annelies Peeters en trotse vader van drie kinderen: Ruben, Louise-Marie en Juliette.

Hij studeerde af als licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Dirk volgde een LLM programma aan de Stellenbosche Universiteit in Zuid-Afrika, waar hij zich specialiseerde in "International Criminal Law" en "Children's Rights".

Dirk begon zijn professionele carrière als advocaat in 2005.

Dirk is mede-oprichter, thans ere-voorzitter, van het Genootschap Paul Van Ostaijen.
www.paulvanostaijen.be

Te paard is Dirk een bosruiter, en voelt hij zich thuis op de Gipsy Horses Ranch in Westerlo.

Dirk was van 2013-2019 Antwerps gemeenteraadslid in het team van Bart De Wever. Hij nam gedurende zes jaar het voorzitterschap waar van de raadscommissie bevoegd voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens is diens politieke vader.

Op 26 mei 2019 behaalde Dirk voor de partij N-VA 7170 stemmen vanop de 27ste plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. Een mooi resultaat dat hij opdraagt aan de inspanningen geleverd door de vrienden in de afdeling van N-VA Grobbendonk-Bouwel.

In de zomer van 2019 verhuisde Dirk zijn advocatenpraktijk van Antwerpen naar Bouwel. Professioneel gaat hij voor een gegarandeerd persoonlijke aanpak van elk dossier.

Dirk maakt zich sterk professioneel en in zijn vrije tijd begaan te zijn met zijn medemens. Niemand is echter perfect. Het vergt dan ook moed het leven te leiden dat je wilt. De wereld veranderen, begint bij jezelf!

TWITTER