VOORSTEL OM STANDBEELDEN TE LATEN PRATEN WORDT GOED ONTHAALD DOOR DE SECTOR

16 March 2016

Te vaak nog worden onze monumenten en standbeelden gevandaliseerd, én dat terwijl zij mee het visitekaartje van de stad uitmaken. Misschien dat het helpt om in gesprek te gaan met onze standbeelden, in wie overigens ons verleden is vereeuwigd, en wie weet hebben zij voor ons een boodschap voor de toekomst.

Dit is een mooie manier om de beelden dichter bij de Antwerpenaren en de toeristen te brengen. Weinig mensen gaan met een boek door de stad lopen en als stad moet je nu eenmaal inspelen op de hedendaagse mogelijkheden en ontwikkelingen.

Schepen van Cultuur Caroline Bastiaens schiet het idee van Antwerpse Sprekende Standbeelden niet af, maar richt zich nu vooral op een museum-app. Deze Antwerp Museum App zal de komende jaren inhoudelijk verder worden uitgebouwd, en nog dit voorjaar worden gelanceerd door de stedelijke musea. De komende jaren kan en zal de wandeling zowel naar inhoud en aantal kunstwerken als naar vormgeving en modaliteiten verder uitgewerkt worden. Het aangehaalde voorbeeld van Londen, Manchester en Chicago kan daarbij zeker dienen als bron van inspiratie. De combinatie met een sensibiliseringscampagne is een interessante suggestie, aldus schepen Heylen.

Verderop in deze blog leest u het engagement zoals ik dit verlangde van schepen Heylen te krijgen. Gevolgd door het integrale antwoord, verstrekt op gemeenteraadscommissie van 15 maart 2016.
Voor een impressie van wat onze monumenten van standbeelden ons zouden vertellen, mocht hen de stem daartoe gegeven worden, verwijs ik dankbaar naar de bijdrage van Patrick Van de Perre in GVA 15-3-2016 (gevoegd in bijlage bij deze blog).

U mag er op rekenen dat ik zal blijven streven naar meer aandacht voor onze standbeelden. En dat moeten we doen door hen een stem te geven. Het draagvlak daarvoor is groot, zo mocht ik zeer recent met plezier ervaren!

Informatieve vraag van raadslid Dirk Rochtus

Bij inleiding van het boek 55 Heroes, geschreven door Freddy Michiels (uitgegeven in 2014) stelt u dat deze monumenten een bedreigde soort zijn. U pleitte ervoor om deze monumenten van
standbeelden ‘fysiek maar ook mentaal, levend en dynamisch in ons midden te koesteren’.
Graag neem ik hier met u de draad weer op want de oplossing ligt voor de hand.

In Londen, Manchester en Chicago gaat dit als volgt:

Pass a Talking Statue, swipe your phone on a nearby tag and hey presto: your phone rings.
And it is Queen Victoria on the line... or Peter Pan... or Sherlock Holmes... Using drama, humour and location technology, Talking Statues breathes new life into the statues that surround us all.
(See more at: http://www.talkingstatuesmanchester.co.uk)

Ter zake streef ik een soortgelijk concreet engagement na van u. Breng dit erfgoed weer tot leven!

Het is van het type zinvol investeren met beperkte middelen, zodat ik alvast van oordeel ben dat u dit erfgoed nog deze legislatuur weer tot leven kan wekken. Meer dan vandaag zullen deze monumenten het visitekaartje van de stad zijn, en zijn tal van synergiën op het gebied van cultuur, toerisme, educatie etcetera denkbaar.

En waarom de lancering niet gepaard laten gaan met een sensibiliseringscampagne ter ontrading van het vandaliseren van onze standbeelden?Antwoord van schepen van Cultuur Philip Heylen

De ontsluiting en contextualisering van de monumenten en kunstwerken in de openbare ruimte is iets waar de stad zeker op wil inzetten. Digitale media bieden hiervoor inderdaad boeiende mogelijkheden. De stedelijke musea lanceren nog dit voorjaar een app die de gebruiker aan de hand van uitgestippelde trajecten door de musea en langs het erfgoed van Antwerpen leidt met behulp van tekst, foto’s, videobeelden, audiofragmenten en games. Deze ‘Antwerp Museum App’ zal de komende jaren inhoudelijk verder worden uitgebouwd. In eerste instantie zal de app reeds een multimedia-wandeling bevatten langs de 15 meest relevante kunstwerken in de openbare ruimte tussen het Centraal Station en De Schelde (de route die het vaakst bewandeld wordt door toeristen). De komende jaren kan en zal de wandeling zowel naar inhoud en aantal kunstwerken als naar vormgeving en modaliteiten verder uitgewerkt worden. Het aangehaalde voorbeeld van Londen, Manchester en Chicago kan daarbij zeker dienen als bron van inspiratie. De combinatie met een sensibiliseringscampagne is een interessante suggestie.Bijlage: klik om 20160316_Gazet-van-Antwerpen-Metropool-Stad_p-16-17.pdf te downloaden.Antwerpenaar leeft van het water en moet er meer mee doen!

8 December 2015

Gemeenteraadslid Dirk Rochtus en Schepen Koen Kennis zijn bij uitstek te vinden voor waterbussen, dan wel watertaxi’s op ’t Scheld. Personenvervoer over het water is een interessant alternatief om de komende infrastructurele werven in de stad te vermijden.

Gemeenteraadslid Dirk Rochtus is formeel: “Schepen Van Peel heeft de komende jaren 30 miljoen extra ter beschikking voor mobiliteitsingrepen in het gehele havengebied die hij grotendeels wil vrijmaken voor de waterbus. Ik hoop dan ook dat hij private middelen vindt die de dienstverlening op langere termijn kunnen garanderen." Terecht neemt Rochtus geen genoegen met ‘vanzelfsprekendheden’ ten gevolge van met NMBS en De Lijn gevoerde gesprekken.

Het is nu aan de stad om te tonen dat een succesvolle waterbus mogelijk en financieel haalbaar is. De Antwerpenaar leeft van het water en moet er meer mee doen!

Dirk Rochtus: N-VA Gemeenteraadslid stad AntwerpenGEVAL SALAH ABDELSLAM VEREIST SPIJTOPTANTENREGELING OP MAAT

4 December 2015

Op mondiaal vlak zijn spijtoptanten erg nuttig gebleken om de georganiseerde criminaliteit rake klappen toe te brengen. Waarom dan niet de installatie van een bijzondere spijtoptantenregeling in (her)overweging nemen?

Terrorisme, banditisme en georganiseerde criminaliteit hebben ook in België diepe sporen nagelaten. De jarenlange bommenterreur van de CCC’s, de Cellules Communistes Combattantes en vooral de regelrechte moordaanslagen van de Bende van Nijvel hebben de openbare orde tot in zijn grondvesten geschokt en hebben onrust veroorzaakt, vergelijkbaar met die in Duitsland na de RAF-aanslagen. Het valt op dat deze vormen van zware criminaliteit niet - zoals elders - hebben geleid tot een uitgebreid programma van wetgeving op grond waarvan politie en justitie met meer bevoegdheden werden bekleed om de strijd tegen die zware criminaliteit efficiënt en effectief te kunnen voeren.

In het jaar 2001-2002 was men heel dicht bij de invoering van een algemene spijtoptantenregeling. Het liep echter fout toen de PS, onder leiding van Elio Di Rupo, zich plots hevig keerde tegen dergelijke regeling. Het was ook toen, dat toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen het op zijn beurt had over het stimuleren van het doorbreken van de zwijgplicht. Of dat Geert Bourgeois toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) interpelleerde: “Ik heb begrip voor de vrees van sommigen voor een verklikkermaatschappij, maar de spijtoptantenregeling is noodzakelijk om bepaalde vormen van criminaliteit aan te pakken”, en besloot dat “geen specifieke maatregelen ter bestrijding van terrorisme worden genomen”.

In België is thans het gebruik van spijtoptanten toegelaten voor een aantal specifieke misdrijven. De belangrijkste voorbeelden zijn terug te vinden in de Drugwet en de Hormonenwet. Een gelijkaardige regeling werd tot op heden niet ingeschreven in de huidige terrorismewet.

Door immuniteit of strafvermindering toe te kennen aan één pion in een criminele organisatie kan men immers doorstoten naar de top van die organisatie zonder de veiligheid van undercoveragenten op het spel te zetten.FACT CHECK

27 April 2014

Oncollegiaal gedrag, zeker wanneer gegrond op opportunistische motieven, mag niet onbesproken blijven.

VLUGSCHRIFT:


Leest u het artikel in bijlage dan begrijpt u dat de raadscommissie voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten, met name de bevoegdheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van schepen Philip Heylen, gehouden in voorbereiding van de gemeenteraadszitting van 28 april 2014 niet besloten werd binnen de voorzien duurtijd van 1 uur. De raadscommissie Onderwijs startte met een half uur vertraging, aldus schepen Marinower.

De Antwerpse onderwijsschepen stoort zich hier aan oncollegiaal gedrag van "niet-anciens" (cf. raadsnotulen); in het bijzonder aan de door de voorzitter van de raadscommissie Cultuur aan de dag gelegde "vermetelheid" (cf. raadsnotulen).

Oncollegiaal gedrag, zeker wanneer gegrond op opportunistische motieven, mag niet onbesproken blijven.

Achteraf beschouwd kende kwestieuze commissie een duurtijd van 64 minuten en 13 seconden.

Kwestieuze vingerwijzing kan geen flauw grapje zijn want gegeven door een ‘ancien’.

Flauwe grapjes zijn niet aan de onderwijsschepen besteed, dus klasseren wij dit voorval als een schoolvoorbeeld van ‘verkiezingsmoraal’, waarvan akte.

Van ‘vermetelheid’ gesproken…


Bijlage: klik om GVA 24 04 2014 verkiezingsmoraal.pdf te downloaden.Succesvol failliet

2 March 2014

Kan u voor de in vereffeningstelling kiezen op het ogenblik dat aan de faillissementsvoorwaarden is voldaan? Terwijl de faillissementswet van openbare orde is, en het niet wordt aanvaard het faillissement af te wenden bij staking van betaling voor de in vereffeningstelling... Deficitaire vereffeningen leiden echter niet noodzakelijk tot een faillissement!


Bijlage: klik om Succesvol failliet.pdf te downloaden.Toekomstige bestemming(en) en gebruik gebouw Nationale Bank in A nog onzeker

23 February 2014

Er is ruime interesse voor de verkoop van de gebouwen van de Nationale Bank in Antwerpen. In mei 2014 is de eerste zitdag van de openbare verkoop. Potentiële kopers dromen vooral van winkels en woonmogelijkheden.
Gemeenteraadslid Dirk Rochtus herinnerde de schepen van stadsontwikkeling eraan dat buurtbewoners in het verleden gebruik konden maken van de polyvalente zalen in het gebouw. Hij wil weten of dit nog steeds zal kunnen in de toekomst. De schepen kon daar geen antwoord op geven. De toekomstige bestemming(en) en gebruik van de gebouwen van de Nationale Bank in A blijft onzeker. En begrepen wij dat er in Antwerpen een gedoogbeleid wordt gevoerd voor wat betreft het plakken van gescheurde bankbiljetten… En mijn vrouw mij maar niet willen geloven... Ze is dan ook afkomstig uit de Kempen. Dank u Schepen!;)
(Het gebouw van de Nationale Bank in Antwerpen staat op de inventarislijst van bouwkundig erfgoed)Zaaitijd (Paul van Ostaijen)

7 January 2014


Bijlage: klik om PALLIETERKE 11 12 2013 JG69 nr50.pdf te downloaden.Vorderingsrecht schuldeisers

3 December 2013

Na faillissement van hun schuldenaar moeten de schuldeisers rekenen op het actief optreden van de curator om de aansprakelijkheidsvordering van de gefailleerde op de aansprakelijke derde uit te oefenen. Welke alternatieven staan ter beschikking indien de curator niet optreedt?


Bijlage: klik om Column_RvB_kmo117_LR.pdf te downloaden.OverzichtVOORSTEL OM STANDBEELDEN TE LATEN PRATEN WORDT GOED ONTHAALD DOOR DE SECTOR - 16 March 2016

Antwerpenaar leeft van het water en moet er meer mee doen! - 8 December 2015

GEVAL SALAH ABDELSLAM VEREIST SPIJTOPTANTENREGELING OP MAAT - 4 December 2015

FACT CHECK - 27 April 2014

Succesvol failliet - 2 March 2014

Toekomstige bestemming(en) en gebruik gebouw Nationale Bank in A nog onzeker - 23 February 2014

Zaaitijd (Paul van Ostaijen) - 7 January 2014

Vorderingsrecht schuldeisers - 3 December 2013

De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat is een feit - 21 June 2013

OPPOSITIE IN DE GORDIJNEN - 24 March 2013

Jedes messen der Menschen ist komparativ - 10 March 2013

PRESENTATIE GEBRUKSAANWIJZING DER LYRIEK, GEANNOTEERDE EDITIE - 8 October 2012

KIEST U MEE VOOR VERANDERING? - 6 October 2012