GEVAL SALAH ABDELSLAM VEREIST SPIJTOPTANTENREGELING OP MAAT

4 December 2015

Op mondiaal vlak zijn spijtoptanten erg nuttig gebleken om de georganiseerde criminaliteit rake klappen toe te brengen. Waarom dan niet de installatie van een bijzondere spijtoptantenregeling in (her)overweging nemen?

Terrorisme, banditisme en georganiseerde criminaliteit hebben ook in België diepe sporen nagelaten. De jarenlange bommenterreur van de CCC’s, de Cellules Communistes Combattantes en vooral de regelrechte moordaanslagen van de Bende van Nijvel hebben de openbare orde tot in zijn grondvesten geschokt en hebben onrust veroorzaakt, vergelijkbaar met die in Duitsland na de RAF-aanslagen. Het valt op dat deze vormen van zware criminaliteit niet - zoals elders - hebben geleid tot een uitgebreid programma van wetgeving op grond waarvan politie en justitie met meer bevoegdheden werden bekleed om de strijd tegen die zware criminaliteit efficiënt en effectief te kunnen voeren.

In het jaar 2001-2002 was men heel dicht bij de invoering van een algemene spijtoptantenregeling. Het liep echter fout toen de PS, onder leiding van Elio Di Rupo, zich plots hevig keerde tegen dergelijke regeling. Het was ook toen, dat toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen het op zijn beurt had over het stimuleren van het doorbreken van de zwijgplicht. Of dat Geert Bourgeois toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) interpelleerde: “Ik heb begrip voor de vrees van sommigen voor een verklikkermaatschappij, maar de spijtoptantenregeling is noodzakelijk om bepaalde vormen van criminaliteit aan te pakken”, en besloot dat “geen specifieke maatregelen ter bestrijding van terrorisme worden genomen”.

In België is thans het gebruik van spijtoptanten toegelaten voor een aantal specifieke misdrijven. De belangrijkste voorbeelden zijn terug te vinden in de Drugwet en de Hormonenwet. Een gelijkaardige regeling werd tot op heden niet ingeschreven in de huidige terrorismewet.

Door immuniteit of strafvermindering toe te kennen aan één pion in een criminele organisatie kan men immers doorstoten naar de top van die organisatie zonder de veiligheid van undercoveragenten op het spel te zetten.OverzichtVOORSTEL OM STANDBEELDEN TE LATEN PRATEN WORDT GOED ONTHAALD DOOR DE SECTOR - 16 March 2016

Antwerpenaar leeft van het water en moet er meer mee doen! - 8 December 2015

GEVAL SALAH ABDELSLAM VEREIST SPIJTOPTANTENREGELING OP MAAT - 4 December 2015

FACT CHECK - 27 April 2014

Succesvol failliet - 2 March 2014

Toekomstige bestemming(en) en gebruik gebouw Nationale Bank in A nog onzeker - 23 February 2014

Zaaitijd (Paul van Ostaijen) - 7 January 2014

Vorderingsrecht schuldeisers - 3 December 2013

De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat is een feit - 21 June 2013

OPPOSITIE IN DE GORDIJNEN - 24 March 2013

Jedes messen der Menschen ist komparativ - 10 March 2013

PRESENTATIE GEBRUKSAANWIJZING DER LYRIEK, GEANNOTEERDE EDITIE - 8 October 2012

KIEST U MEE VOOR VERANDERING? - 6 October 2012