Dirk werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 verkozen in de gemeenteraad van Antwerpen waar hij thans het voorzitterschap waarneemt van de bestendige raadscommissie bevoegd voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten, met name de bevoegdheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van schepen Caroline Bastiaens. En volgt Dirk in de gemeenteraad de commissies aangaande de bevoegdheden van de schepenen Van Campenhout, Van de Velde, Duchateau, Van Peel en Ait Daoud.

Dirk zetelt onbezoldigd in het bestuur van N-VA Wilrijk, in de raden van bestuur van AMUZ, AG Kinderopvang Antwerpen, vzw CISO; Hij vertegenwoordigt Stad Antwerpen in de vzw lokaal cultuurbeleid district Antwerpen, en maakt deelt uit van de Deontologische commissie van de Stad Antwerpen. Hij bekleedt een bezoldigd mandaat als bestuurder in I.S.V.A.G..

Hij tekent voor een zeppelin in de Antwerpse skyline, sprekende standbeelden, voor minder verkeerslichten, minder file, belastingen op maat Ún voor een Antwerpse vaporetto en de intrede van de watertaxi (verbindingen Rupel-Schelde-Albertkanaal).